دو ۱۰۰ متر

زمان : ۱۵/۱۱/۹۷

مکان : محوطه دانشگاه

رده سنی ۲۵ تا ۳۱ سال

مقام اول : سید علی رضا موسوی (تاسیسات)

مقام دوم : ابوریحان رخشنده شکوه

مقام سوم : محسن شریفی

رده سنی ۳۲ تا ۳۶ سال

مقام اول : دکتر امید باوی

مقام دوم : علیرضا قربانی

مقام سوم : علیرضا پیروزبخت

رده سنی ۳۷ تا ۴۳ سال

مقام اول : سیامک خلیلی

مقام دوم : بهمن باقری

مقام سوم : سید محمد سعید موسوی

رده سنی ۴۴ تا ۴۹ سال

مقام اول : علیرضا چناری

مقام دوم : محمدرضا بصیری

مقام سوم : عبدالناصر رضایی

رده سنی ۵۰ سال به بالا

مقام اول : هاشم سنگکی

مقام دوم : محمد دادرس

مقام سوم : خدابخش ایرج زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوچرخه سواری

زمان :  ۱۷/۱۱/۹۷

مکان :   محوطه دانشگاه

مقام اول : علیرضا قربانی

مقام دوم : علیرضا پیروز بخت

مقام سوم : عبداله کونجانی

 

پرتاب توپ بسکتبال

زمان : ۰۷/۱۱/۹۷

مکان : سالن تربیت بدنی

مقام اول : روح اله انصاری نیا

مقام دوم : محمدرضا توانا

مقام سوم : سعید معصومی

مقام چهارم: علی محمد جمالی

مقام پنجم: علی عظیمی

 

تیراندازی با تفنگ بادی

زمان : ۰۹/۱۱/۹۷

مکان : سالن تربیت بدنی

مقام اول : پرویز سلطانی

مقام دوم : عبدالناصر رضایی

مقام سوم : علی صیاد

مقام چهارم: حمیدرضا ده بزرگی

مقام پنجم: محمد ایزدیان

 

دارت

زمان : ۱۰/۱۱/۹۷

مکان : سالن تربیت بدنی

مقام اول : مهدی امیری

مقام دوم : پرویز سلطانی

مقام سوم : علی محمد جمالی

مقام چهارم: علی اکبر شیری

مقام پنجم: مسلم نصیری

 

تنیس روی میز

زمان : ۱۶/۱۱/۹۷

مکان : سالن تنیس روی میز

مقام اول : غلامرضا محمدیان

مقام دوم : حامد خرم شکوه

مقام سوم : دکتر محمد جوکار

 

بیلیارد

زمان : ۱۳/۱۱/۹۷

مکان : سالن بیلیارد

مقام اول : یاسر زاهدی

مقام دوم : ابوذر رضایی

مقام سوم : دکتر محمد جواد کریمی

 

بدمینتون

زمان : ۱۴/۱۱/۹۷

مکان : سالن تربیت بدنی

مقام اول : غلامرضا محمدیان

مقام دوم : سعید شریف

مقام سوم : دکتر پیروز شمسی نژاد

 

فوتبالدستی تیمی

زمان : ۰۸/۱۱/۹۷

مکان : سالن تربیت بدنی

مقام اول : بیژن حاتمی – جواد صفری

مقام دوم : رضا صادقی – حمیدرضا صادقی

مقام سوم : محمدرضا علیزاده – عبدالرضا زارع

 

فوتبالدستی انفرادی

زمان : ۰۸/۱۱/۹۷

مکان : سالن تربیت بدنی

مقام اول : جواد صفری

مقام دوم : مهدی خادمی

مقام سوم : رحمان اکرمی

 

شطرنج

زمان : ۱۳/۱۱/۹۷

مکان : اتاق شطرنج

مقام اول : محسن گیتی زاده

مقام دوم : بیژن حانمی

مقام سوم : سید مهدی حسینی

 

والیبال

زمان : بهمن و اسفند ماه ۹۷

مکان : سالن تربیت بدنی

مقام اول : تیم بهمن

  دکتر نجفی ، غلامرضا محمدیان ، حامد خرم شکوه ، سعید شریف ، یاسر زاهدی ، روح اله انصاری نیا ، روح اله کریمی ، علی سیاد ، حمیدرضا صادقی ، سید محمد سعید موسوی

مقام دوم : تیم آزادی

  دکتر محمد جواد دهقانی ، دکتر محمدرضا صالحی ، دکتر جمشید آقایی ، دکتر صادق هل فروش ، دکتر محمد مردانه ، دکتر علی رضا روستا ، دکتر محسن گیتی زاده ، محمدرضا توانا ، یوسف نوذری ، دکتر صادق صمدی

مقام سوم :  انقلاب

  محمدرضا علیزاده ، عبدالرضا زارع ،عبداله کونجانی ، احمد زحمتکش ، مهدی صمصامی ، سیامک خلیلی ، ابوذر رضایی ، رضا صادقی، مجتبی کریمی ، حسین کریمی

 

فوتسال

زمان : بهمن و اسفند ماه ۹۷

مکان : سالن تربیت بدنی

مقام اول : انقلاب

حمیدرضا صادقی  ، رضا صادقی ، سعید شریف ، رضا قلیج ، مهدی عنایت پیشه ، محمد رحیمی ، ناطقی پور ،یاسر زاهدی ، وحید یزدان پرست  ، بهرام کاظمی

مقام دوم : آزادی

محمدرضا علیزاده ، عبداله کونجانی  ،  عبدالرضا زارع ،  علیرضا قربانی  ،احمد زحمتکش ، علی اکبر حسام پور ، سیامک خلیلی ، سید سعید موسوی ،حسین کریمی  ، محمد مویدی

مقام سوم : نور

علیرضا چناری ، غلامرضا اکبری ، مرتضی بهادر ، ایمان عبدالهی ، سعید معصومی ، سید علیرضا موسوی ، میلاد نامی نژاد ، کاظم آتشی، کریم روحانی، سید محمد موسوی

 

بانوان

 

پتانک

زمان : ۱۴/۱۱/۹۷

مکان : زمین چمن

مقام اول : کبری ابوالوردی

مقام دوم : افسانه احمدی

مقام سوم : مریم برزگر

 

تیراندازی

زمان : بهمن ماه ۹۷

مکان : سالن تربیت بدنی

مقام اول : شیما قنادی

مقام دوم : زهرا زارع

مقام سوم : فهیمه ترابی

 

پرتاب توپ بسکتبال

زمان : بهمن ماه ۹۷

مکان : سالن تربیت بدنی

مقام اول : مریم مویدی

مقام دوم : مرضیه زارع

مقام سوم : فیروزه آزادبخت

 

دارت

زمان : بهمن ماه ۹۷

مکان : سالن تربیت بدنی

مقام اول : ماریه نجفی

مقام دوم : شیدا بحرینی

مقام سوم : کبری ابوالوردی

 

فوتبالدستی تیمی

زمان : بهمن ماه ۹۷

مکان : سالن تربیت بدنی

مقام اول : زهرا کمالی ، سعیده فرامرزی

مقام دوم : راحله دمان ، فریبا فریدونی

مقام سوم : مریم مویدی ، فهیمه ترابی

 

آمادگی جسمانی

زمان : بهمن ماه ۹۷

مکان : سالن تربیت بدنی

رده سنی تا ۳۹ سال

مقام اول : مریم عبدی

مقام دوم : زهرا ترنجیان

مقام سوم : فرزانه بهمنی

رده سنی ۴۰ سال به بالا

مقام اول : فیروزه آزادبخت

مقام دوم : جمیله توکلی

 

بدمینتون

زمان : بهمن ماه ۹۷

مکان : سالن تربیت بدنی

مقام اول : مریم تشکر

مقام دوم : زهرا ترنجیان

مقام سوم : شیدا بحرینی

 

والیبال

زمان : بهمن ماه ۹۷

مکان : سالن تربیت بدنی

مقام اول : مریم تشکر

مقام دوم : مریم عبدی

مقام سوم : ماریه نجفی

 

 

فوتبالدستی انفرادی

زمان : بهمن ماه ۹۷

مکان : سالن تربیت بدنی

مقام اول : مریم تشکر

مقام دوم : مریم مویدی

مقام سوم : زهرا زارع

 

دو ۱۰۰ متر

زمان : بهمن ماه ۹۷

مکان : سالن تربیت بدنی

رده سنی تا ۳۹ سال

مقام اول : زهرا ترنجیان

مقام دوم : مریم عبدی

مقام سوم : مریم برزگر

رده سنی ۴۰ سال به بالا

مقام اول : جمیله توکلی

مقام دوم : فیروزه آزادبخت

مقام سوم : زهرا لطفی