نتایج مسابقات ورزشی به مناسبت گرامیداشت دفاع مقدس

 

دارت دختران

مقام اول : زهرا قربانی

مقام دوم : آمنه میکائیلی

مقام سوم : مریم جمال زاده

دارت پسران

مقام اول : مهدی رستمی

مقام دوم : سعید امینی

مقام سوم : عیسی حیدرپور