نتایج مسابقات ورزشی دانشجویان جدیدالورود

 

مسابقه ویژه مقام اول مقام دوم مقام سوم
طناب زنی پسران یوسف افخمی رامین صفدرتوره ئی ستار صادقی
دارت پسران مهزیار افضلی ستار صادقی محمد رضا ملکیان
طناب زنی دختران صهبا فرهنگ فر محدثه سیاحی فاطمه دل بوت
دارت دختران کیمیا جمشید نژاد راضیه خواجه فرج مرضیه ید ملت