نتایج مسابقات ورزشی بانوان کارمند به مناسبت دهه مبارک فجر

بهمن ماه ۹۸

مسابقات ورزشی

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

دارت

افسانه رحیمی

شیدا بحرینی

معصومه شبان

فوتبالدستی انفرادی

مریم تشکر

مریم مویدی

زهرا زارع

فوتبالدستی تیمی

طاهره شاهسون

مریم مویدی

فرزانه بهمنی

فریبا فریدونی

-

والیبال

فرزانه بهمنی

مریم عبدی

مریم برزگر

پتانک

مریم تشکر

فریبا فریدونی

محبوبه اسحاقی

دو ۱۰۰ متر رده سنی (زیر ۳۸ سال)

زهرا ترنجیان

مریم یقطین

زهرا زارع

دو ۱۰۰ متر رده سنی (بالای ۳۸ سال)

فیروزه آزادبخت

زهرا لطفی

مژگان فکوری

آمادگی جسمانی (زیر ۳۸ سال)

زهرا ترنجیان

مریم یقطین

معصومه شبان

آمادگی جسمانی (بالای ۳۸ سال)

مژگان فکوری

فیروزه آزادبخت

زهرا لطفی

طناب زنی

مریم برزگر

مریم مفتخر

افسانه رحیمی