گزارش خرید دستگاه های بدنسازی  

 

در آذر ماه ۱۳۹۹ تعداد ۵ عدد دستگاه بدنسازی (دستگاه الپتیکال  ، فیله  ، باتر فلای ، خیاطه و جلو بازو لاری) مارک ایمپارس به شرح زیر به مبلغ یکصدو ده میلیون تومان با هماهنگی و پیگیری های معاونت محترم دانشجویی خریداری  و در باشگاه بدنسازی پسران نصب گردید.