برگزاری جشنواره ورزشی کارکنان به مناسبت آزادسازی خرمشهر 

این دوره از مسابقات که با حضور اساتید و کارکنان دانشگاه در ۲ گروه آقایان (۸ رشته) و بانوان (۸ رشته )  در اردیبهشت و خردادماه ۱۴۰۱ در سالن تربیت بدنی برگزار گردید.