این دوره از مسابقات در بهمن ماه ۹۴ به میزبانی دانشگاه شیراز با حضور پرشور ورزشکاران برگزار وجناب آقای امیرعباس وهاج مقام سوم در مسابقات شنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۵ کشور ار آن خود نمود.