این دوره از مسابقات در اسفند ماه ۹۴ به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار و آقایان احمد مهردادیان موفق به کسب مقام دوم در ماده دو ۱۰۰ متر و مازیار فخرایی مقام دوم در ماده پرش ارتفاع گردیدند که با این افتخارات مجوز راهیابی به سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور را کسب نمودند.