این دوره از مسابقات که به میزبانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر در بین دانشجویان دانشگاه های منطقه ۵ کشور در اسفند ماه ۹۴ برگزار شد و دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز مقام سوم تیمی و سوم دوبل این مسابقات را از آن خود نمودند.

اعضای تیم : افروز قاسمی ، فروغ محمد نیا ، نسرین کیان پور ، سمانه محمدپور

مربی : مرضیه یحیایی