اداره تربیت بدنی  دانشگاه صنعتی شیراز اقدام به برگزاری مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی و دارت در مهر ماه ۹۶ نمود که با استقبال بی نظیر کارکنان روبرو شد. این مسابقات طی یک هفته  اجرا گردید و اسامی نفرات برتر به شرح ذیل می باشد .

 

تیراندازی با تفنگ بادی

آقایان

رضا صادقی ، بیژن حاتمی ، حمیدرضا ده بزرگی ، محمدرضا علیزاده ، سعید شریف

بانوان

طاهره شاهسون ، افسانه احمدی ، نازنین حیدری ، مریم عبدی

دارت

آقایان

غلامرضا محمدیان ، رضا یوسفی ، مهدی امیری ، سعید شریف ، حسن پاکارزاده

بانوان

افسانه احمدی ، زهرا ترنجیان ، فاطمه جمالی