به اطلاع می رساند همکاران و دانشجویان عزیزی که در سالن ورزشی دختران کمد لباسی تحویل آنها است لطفا تا روز چهارشنبه ۹۶/۷/۱۹جهت تمدید کمد یا تحویل آن اقدام نمایند .

عدم مراجعه به منزله انصراف تلقی و کمد ها باز می گردد.