نام و نام خانوادگی مقام تیم
حسین جعفری اول یاران حاج حسین
شایان بهروزی اول یاران حاج حسین
شایان وثوقی اول یاران حاج حسین
احمدرضا محمودآبادی اول یاران حاج حسین
سجاد پرویزی اول یاران حاج حسین
مجتبی حاتمی اول یاران حاج حسین
مجتبی حق پناه پوری اول یاران حاج حسین
محمد حسینی اول یاران حاج حسین
علی حبیبی زاده دوم زاگرس
عارف قائدی دوم زاگرس
حامد شیبانی دوم زاگرس
فرهاد شفیعی دوم زاگرس
وحید کشاورز دوم زاگرس
جمشید فتحی دوم زاگرس
امیر عباس وهاج دوم زاگرس
مهدی محمد جوادی دوم زاگرس
مهراب عبدالهی دوم زاگرس
مهدی کوشککی سوم IT  94
صادق ندیم نیا سوم IT  94
سروش احمدی سوم IT  94
احمد مهردادیان سوم IT  94
کامران طائب خواه سوم IT  94
علی نام آور سوم IT  94
اکبر خلفی سوم IT  94
یوسف سبط موسی سوم IT  94
بنیامین هژبرالساداتی سوم IT  94
امیر مجیدی سوم IT  94